Gooische Uitvaartverzorging

Acht decennia uitvaartverzorging zonder winstoogmerk

1933 - 1940

De Coöperatieve Vereniging Gooische Uitvaartverzorging u.a. is opgericht in 1933. In deze periode zagen diverse vergelijkbare uitvaartorganisaties het licht, vooral als reactie op de véél te commerciële begrafenisondernemers. De prijzen rezen de pan uit, en voor de armen bleef niets anders over dan transport op een kar naar een naamloos graf. Uitvaartverenigingen waren ideële organisaties zonder winstoogmerk, opgericht door mensen die vonden dat piëteit en winstbejag niet samen gaan.

In de beginjaren ging veel energie zitten in het inrichten van de organisatie, met aparte rayons, afdelingen en een ledenraad. En ook de dienstverlening moest natuurlijk opgezet worden: personeel, uitvaartcentrum, wagenpark en contacten met de begraafplaatsen. Ondanks aanloopproblemen en kinderziektes groeide het ledental gestaag.

1940 - 1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Gooische Uitvaartverzorging de nodige moeite om haar leden een waardig afscheid te bezorgen. Met name in de Hongerwinter, toen er groot gebrek was aan alles en er veel slachtoffers te betreuren waren.

Vanaf 1960

In de jaren ’60 maakte de Gooische Uitvaartverzorging een grote bloei door. Het Depositofonds werd opgericht, er kwamen steeds meer mensen in dienst en ook het wagenpark groeide. Toch werd altijd vastgehouden aan het motto uit 1933: ‘Het doode menschenlichaam is geen winstobject’. En dat is nu, bijna 80 jaar na de oprichting, nog steeds zo.

2016

Met ingang van 1 januari 2016 is de Gooische Uitvaartverzorging een samenwerking aangegaan met Yarden: een stap op weg naar de toekomst. Deze samenwerking is goed voor zowel GUV als Yarden. De 'Gooische' blijft echter de 'Gooische', nu ingebed in het grotere geheel van Yarden. GUV blijft een kleinschalig bedrijf en de medewerkers blijven hun werk, als vanouds, op de gebruikelijke betrokken en deskundige wijze uitvoeren. U kunt op ons rekenen.

shop
LSR
Keurmerk Uitvaartzorg

Uitvaartcentrum Den Hull
Hilversum 035 624 2548

Uitvaartcentrum De Heemburgh
Bussum 035 691 7988

Uitvaartcentrum Ringweg Dorrestein
Amersfoort 033 461 1344

Uitvaartcentrum De Engenhof
Soest 035 624 2548