Gooische Uitvaartverzorging

Een begrafenis of crematie? Hier leest u wat allemaal kan.

Begrafenis in een algemeen graf

Bij een algemeen graf gelden diverse beperkingen. Zo worden in één graf meer (meestal drie) overledenen begraven en is de looptijd tien jaar, zonder mogelijkheid tot verlengen. Hierna mag de eigenaar van de begraafplaats het graf ruimen. De graflegging vindt plaats op chronologische volgorde van overlijden. De standaardafmeting van de gedenkplaat is gewoonlijk 50 x 50 cm. Kortom, bij een algemeen graf zijn de keuzemogelijkheden beperkt. De kosten daarentegen zijn aanzienlijk lager dan bij een ‘eigen’ graf.

Begrafenis in een particulier graf

Bij een particulier (‘eigen’) graf is de looptijd langer, meestal twintig jaar, maar dit verschilt per begraafplaats. De eigenaar van het graf bepaalt wie erin begraven worden. Er is vaak ruimte voor twee of drie overledenen. Na afloop van de huurperiode kan de huur (meestal per tien jaar) verlengd worden. Er wordt niet zonder toestemming geruimd. Op een aantal begraafplaatsen is het zelfs mogelijk een precieze locatie uit te zoeken.
Een particulier graf is duurder: u betaalt de begraafrechten, plus de huur van het graf, plus een jaarlijks bedrag voor onderhoud van de begraafplaats.

Crematie en asbestemming

Bij cremeren wordt de as in ieder geval gedurende een maand bewaard in de algemene nis van het crematorium. Dit is conform de Wet op de Lijkbezorging. Na afloop van deze periode zijn er diverse mogelijkheden van asbestemming:

1. De as wordt verstrooid

De as kan verstrooid worden op het strooiveld van het crematorium of van een begraafplaats. Ook kunt u gebruik maken van het nationale strooiveld in Delhuyzen. Ook verstrooiing van de as boven de Noordzee, vanaf een schip of vanuit een vliegtuig behoort tot de mogelijkheden. Het verstrooien van de as op een andere plaats is geoorloofd, echter op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de eigenaar van de grond of het water daarvoor toestemming heeft gegeven.

2. De as wordt bijgezet

Wie graag een plek wil hebben om naar toe te gaan, kan kiezen voor het bewaren van de as in een urn. De urn kan worden bijgezet in het columbarium van het crematorium of de begraafplaats, of in een urnengraf. Ook is bijzetting mogelijk in of op een bestaand particulier graf. U mag de urn ook thuis bewaren.

3. De as wordt in gedeelten bewaard

Eventueel kunt u ook een klein deel van de as bewaren in een kunstvoorwerp dat niet als urn herkenbaar is, of in een sieraad.

De periode dat de as in de algemene nis van het crematorium wordt bewaard, kan worden verlengd. Hieraan zijn geringe kosten verbonden.

Mogelijkheden in rouwvervoer

Er zijn geen wettelijke bepalingen voor het rouwvervoer. Dit betekent dat een overledene in principe ook in de eigen auto naar begraafplaats of crematorium mag worden vervoerd. Meestal wordt een overledene vervoerd per rouwauto, maar ook het gebruik van de traditionele koets of loopkoets komt voor. Ook bestaat de zogenaamde rouwcaravan, is er een speciale Harley Davidson motor met zijspan beschikbaar, en zelfs een fietskar. De uitvaartbus biedt nabestaanden de mogelijkheid om de overledene letterlijk te vergezellen op zijn/haar laatste reis naar begraafplaats of crematorium.

Wij kunnen elke gewenste vorm van rouwvervoer voor u regelen.

Wij vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen van de familie. Ook zien we steeds vaker dat iemand zelf vroegtijdig zijn of haar eigen uitvaart regisseert. Doordat de wet veel ruimte biedt, ontstaan nieuwe rituelen en gebruiken. Wij geven u hieronder graag enkele voorbeelden. Ter inspiratie voor uw eigen uitvaart of die van een naaste.

Sympathy flowers

Veel mensen geven bloemen voor de overledene. Wat tegenwoordig ook steeds meer in zwang komt, is het aanbieden van zogenaamde sympathy flowers aan de directe nabestaanden.

Ballonnen of duiven

Op begraafplaatsen zien we regelmatig dat duiven of met helium gevulde ballonnen worden losgelaten. Als symbool van het vertrek van de overledene.

Bijzondere kisten

Op het gebied van kisten zijn de mogelijkheden nog lang niet uitgeput. Naast ‘gewone’ houten sierkisten zijn er tegenwoordig ook kisten van pitriet of steigerhout. Of kisten van blank vurenhout die door de familie beschilderd worden. Soms zijn ze vooraf beschilderd met schoolbordverf, zodat bezoekers er een boodschap of tekening op kunnen achterlaten. Soms ook wordt een kunstenaar ingeschakeld om een kist te beschilderen. Wettelijk is het gebruik van een kist niet verplicht. Ook het gebruik van een opbaarplank is toegestaan, vaak in combinatie met een lijkwade.

Persoonlijke aandenkens

Het is mogelijk om een vingerafdruk van de overledene te nemen om later in een sieraad te laten verwerken. Ook zijn er sieraden waar een plukje haar en/of as (al dan niet zichtbaar) in bewaard kan/kunnen worden.

Condoleanceregisters of -kaarten

De traditionele condoleanceregisters, waarin bezoekers naam en adres kunnen noteren, worden soms vervangen door condoleancekaarten. Bij de rouwkaart wordt een kaartje meegestuurd met het verzoek aan de ontvanger om daarop iets persoonlijks te schrijven en het kaartje af te geven vóór of na de plechtigheid. Met als voordeel dat de mensen rustig thuis kunnen nadenken over wat ze de nabestaanden willen meegeven.

Alternatieven voor koffie met cake

De traditionele koffie met plakjes cake wordt steeds vaker vervangen door bier/wijn met borrelgarnituur. In sommige crematoria bestaat ook de mogelijkheid om andere hapjes te serveren, zoals bijvoorbeeld Japanse sushi.

Condoleance mogelijk op verschillende plaatsen

Er is uiteraard geen verplichting om het condoleren te laten plaatsvinden in de ontvangkamer van het crematorium of de aula van de begraafplaats. Dit kan ook in de aula van een van onze uitvaartcentra, in een restaurant of om het even welke andere gelegenheid.

Wilt u eens overleggen over uw eigen uitvaart of die van uw naaste? Wij adviseren u gratis en vrijblijvend.

shop
LSR
Keurmerk Uitvaartzorg

Uitvaartcentrum Den Hull
Hilversum 035 624 2548

Uitvaartcentrum De Heemburgh
Bussum 035 691 7988

Uitvaartcentrum Ringweg Dorrestein
Amersfoort 033 461 1344

Uitvaartcentrum De Engenhof
Soest 035 624 2548