Gooische Uitvaartverzorging

Een uitvaart regelen met de Gooische Uitvaartverzorging

Als we spreken over ‘de uitvaart’ dan bedoelen we daarmee eigenlijk alles wat er gebeurt van het moment van overlijden tot en met de teraardebestelling of de crematie. Een heel proces, dat deels gebonden is aan wettelijke regels en voorschriften, maar waarbij ook heel veel afhangt van de vrije keuze van de overledene en de nabestaanden.

Er moeten nogal wat keuzes gemaakt worden. Hoe meer de overledene zelf vooraf heeft vastgelegd, des te makkelijker is het voor de naasten. Die zijn vaak erg bedroefd en emotioneel en daardoor niet altijd in staat op korte termijn rationele beslissingen te nemen. Het is op die momenten goed als onze mensen een deel van de regie overnemen.

Wat op het gebied van uitvaarten en de ceremonie hieromheen allemaal kan en mag, leest u in het hoofdstuk ‘Wat is mogelijk’.

shop
LSR
Keurmerk Uitvaartzorg

Uitvaartcentrum Den Hull
Hilversum 035 624 2548

Uitvaartcentrum De Heemburgh
Bussum 035 691 7988

Uitvaartcentrum Ringweg Dorrestein
Amersfoort 033 461 1344